* За всички манипулации, които не са посочени по-горе се записват часове само след преглед от медицинския екип, за определяне типа и продължителността на манипулацията.
** Запазваме си правото за промяна в работния график, при възникване на непредвидени обстоятелства. В такъв случай пациентът ще бъде уведомен с обаждане на посочения при запазване на часа телефон.