Детето не е малък възрастен! Спецификата на детската психика изисква специално отношение и от денталната медицина. Важно е децата от ранна детска възраст да се запознаят с денталния кабинет и професията – лекар по дентална медицина. Да бъдат приучавани към редовни профилактични прегледи и добра орална хигиена. Недопустима грешка е лечението на детето да се осъществява само и единствено при проблем – болка, отказ от хранене, оток.
Детската дентална медицина се характеризира с особености на лечение и моделиране на поведението на малкия пациент. Основна задача на детския дентален лекар е да обучи детето – пациент редовно и без страх да посещава денталния кабинет, в тази мисия основна роля имат и родителите.
„Децата се учат да се усмихват от родителите си.“ Шиничи Сузики
 • Профилактика
  и
  хигиена

 • Консервативна дентална медицина

 • Естетична дентална медицина

 • Протетична дентална медицина

 • Хирургична дентална медицина

 • Лазерна
  дентална медицина

 • Детска дентална медицина

 • Ортодонтско лечение и корекции