Форма <–> функция – естетика
Пациент <–> дентален лекар – зъботехник
Кариесът и неговите усложнения водят до значителна загуба на тъкани от зъба или понякога абсолютна загуба на зъб. Протетична дентална медицина има за цел да възстанови изгубените зъбни тъкании/или зъби, за да може да се възстанови правилната функция на съзъбието и да се постигне задоволителна естетика. Формата, функцията и естетиката на конкретен зъб може да бъде постигната с корони. Зъбът се оформя по специален начин, снема се отпечатък и зъботехническа лаборатория изработва зъбната конструкция /корона/. Подготовката на зъба е известна като изпиляване. В зависимост от материалите за изработка короните са:
• Металокерамични – изработени от специални метални сплави и керамика.
• Циркониеви корони – като те могат да бъдат изцяло направени от цирконий или цирконият да бъде съчетан с керамика, за да се постигне по – голяма естетика.
• Керамични корони – изработени са изцяло от керамика
Типът на изпиляването /подготовката на зъба/ и материала, от който се изработва короната са тема на обсъждане от трите основни звена в протетичната дентална медицина, а именно пациентът, денталния лекар и зъботехник.
Липсата на зъб/зъби се компенсира с направата на така наречените мостови конструкции. Съседните на липсващите зъби биват подготвени /изпилени/, за да се влкючат в конструкция тип мост. Зъбните мостове също се изработват от метало-керамика, цирконий или чиста керамика, в зависимост от желанието на пациента и клиничният случай. За да бъдат правилно изработени короните и мостовите е необходимо да бъде отнето точно определено количество твърди зъбни тъкани. Формата,цвета и естетиката на зъбите може да бъде променена и с фасети. При направата им отнемането на твърди зъбни тъкани е минимално. Фасетите са тънки пластинки /люспички изработени от керамика, поставящи се на предната /видимата/ част на зъба. Фасетите в протетичната дентална медицина са най-високия клас естетика и с най-добра биологична съвместимост и запазване на естествените зъбни тъкани.
Всички изброени конструкции се наричат още фиксирани, защото се задържат върху наличните зъбни тъкани и пациентите нямат ангажимент да ги свалят и да полагат грижи за тях – фиксирано, неподвижно протезиране.
Когато имаме загуба на повече зъби, особено в дъвкателната част на съзъбието или/и липсват клинични условия за фиксирано протезиране формата, функцията и естетиката на съзъбието може да бъде възстановена с подвижни дентални конструкции така наречените зъбни протези. Протезите биват разновидни, в зависимост от материала им на изработка и от броя на зъби, които заместват. Зъбните протези имат особени задръжни елементи. Една от най-трудните задачи на протетичната дентална медицина е възстановяването на съзъбието при изцяло обеззъбени пациенти /пациенти, които нямат нито един зъб в устата си/.
Съвременната протетична дентална медицина е немислима без новите дигитални технологии, CAT-CAM системи и 3D принтери, които позволяват на екипа от дентален лекар и зъботехник постигането на по-голяма точност, прецизност, конкретика и естетика в направата на протетичните зъбни конструкции. Новите технологии значително намаляват и времето на технологичния процес. Със съвременните технологии се постига по-бърз и точен и предвидим резултат, което е основно в полза на пациента.
„Усмивката е евтин начин да промените външния си вид“ Шарл Горди
 • Профилактика
  и
  хигиена

 • Консервативна дентална медицина

 • Естетична дентална медицина

 • Протетична дентална медицина

 • Хирургична дентална медицина

 • Лазерна
  дентална медицина

 • Детска дентална медицина

 • Ортодонтско лечение и корекции